Skip to main content

Voor woningen ouder dan tien jaar geldt in België al enige tijd een verlaagd btw-tarief voor de aanschaf en plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler. Enkele maanden geleden is deze tijdelijke maatregel uitgebreid, zodat hij voor alle woningen geldt. Tot en met 31 december 2023 is het btw-tarief verlaagd van 21 naar 6 procent.

Met de verlaging wil de Belgische overheid woningeigenaren simuleren om afscheid te nemen van verwarming met mazout (stookolie) of gas, en daarmee bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelstellingen. Om in aanmerking te komen voor een verlaagd btw-percentage moet aan een paar voorwaarden worden voldaan. Zo stelt het koninklijk besluit waarin de maatregel werd aangekondigd, dat hij alleen geldt voor gebouwen die “daadwerkelijk – hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk –  als privéwoning worden gebruikt”. Daarnaast betreft de nieuwe maatregel alleen woningen die maximaal tien jaar oud zijn, maar voor woningen die ouder zijn gold hij al. Alle (daadwerkelijk in gebruik zijnde) particuliere woningen komen er nu dus voor in aanmerking.

Voldoen aan emissienormen

Naast deze criteria stelt de Belgische overheid dat het verlaagd btw-tarief alleen wordt toegestaan bij zonneboilers en warmtepompen “wanneer bepaalde referentienormen (‘benchmarks’) inzake uitstoot voor installaties op vaste brandstof in acht worden genomen”. Gezien dat laatste lijkt deze eis niet op all-electric-installaties te slaan, maar los daarvan zullen ze – zo stelt het regeringsbesluit zelf – “geen enkel probleem hebben om deze referentienormen te behalen”. Dat zou anders zijn bij hybride systemen, maar die zijn sinds 1 juli uitgesloten van de btw-verlaging.

Nederlanders vissen naast Belgisch net

De Belgische btw-verlaging kan Nederlandse particulieren wellicht op het idee brengen om bij de zuiderburen te shoppen. De combinatie van een lager btw-tarief en ISDE-subsidie (waarvoor aanschaf in Nederland geen formele eis is), zou de aanschafprijs van een warmtepomp bijna halveren. Die vlieger gaat niet op: in het koninklijk besluit van de Belgen staat nadrukkelijk dat de maatregel “gebouwen op het hele Belgische grondgebied” betreft, en de btw-verlaging wordt direct verrekend op de factuur van een Belgische aannemer of installateur die de warmtepomp plaatst. In de FAQ waarin de Vlaamse Federale Dienst Financiën uitleg over de tamelijk ingewikkelde regel geeft, staat hierover: “De loutere aankoop van materialen blijft onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.”
Overigens zullen officiële Nederlandse installateurs (en installatie door een officieel bedrijf is wel een ISDE-eis) sowieso bedrijfseconomische en garantietechnische redenen hebben om geen in het buitenland gekochte warmtepomp te willen installeren.

Subsidieregelingen

Naast de nationale BTW-verlaging kent België een aantal lokale en regionale regelingen die woningbezitters moeten stimuleren voor een warmtepomp te kiezen. Zo wordt in Vlaanderen het aanschafbedrag van een warmtepompboiler, hybride warmtepomp of all-electric lucht/water-warmtepomp voor 40 procent gedekt door subsidie (voor de allerlaagste inkomens zelfs voor 50 procent). Daarnaast heeft Wallonië een – eigen – subsidiesysteem.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op