Skip to main content

Het kabinet trekt de komende jaren miljarden euro’s uit voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daarbij wordt in eerste instantie vooral ingezet op isolatie en hybride warmtepompen, en minder op het volledig aardgasvrij maken van woonwijken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dit reden tot zorg.

In het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie onlangs presenteerden, wordt ingezet op het stimuleren van (met name hybride) warmtepompen, de uitvoering van een Nationaal Isolatieprogramma, de realisatie van warmtenetten (‘waar dat kosteneffectief kan’) en het verschuiven van energiebelasting zodat gasverwarming minder aantrekkelijk wordt.

Anderhalf miljoen aardgasvrije woningen

Opvallend afwezig in de tekst van het coalitieakkoord is het aardgasvrij maken van anderhalf miljoen woningen in 2030, een afspraak uit het Klimaatakkoord. In het kader van dat plan zijn bijvoorbeeld 46 proeftuinen gestart: woonwijken waarvoor concreet wordt onderzocht hoe ze gasvrij kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden Regionale Energie Strategieën (RES) opgetuigd waarin regio’s aangeven hoe ze vorm geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Zorgen bij de NVG

In een ledenbrief geeft de Nederlandse Vereniging van Gemeenten aan dat ze zich over beide taken – het aardgasvrij maken van wijken en het uitvoeren van de RES’en – zorgen maakt. Volgens de VNG hebben de gemeenten in Nederland zich aan alle afspraken hierover gehouden, maar staat in het coalitieakkoord niets over de verdere uitvoering. “We staan aan de vooravond van daadwerkelijke uitvoering van het Klimaatakkoord; het is onverstandig nu een hele nieuwe beleidslijn in te zetten als kabinet”, is in de brief te lezen.

“Onverwachte koerswijziging ”

Volgens Lot van Hooijdonk, wethouder energie in Utrecht en voorzitter van de commissie Klimaat van de VNG, is er sprake van een onverwachte koerswijziging. In het Financieele Dagblad stelt Van Hooijdonk dat gemeenten veel hebben geïnvesteerd in het aardgasvrij maken van woonwijken. De kabinetsplannen mogen er niet toe leiden dat die inzet voor niets is geweest, zegt ze in de krant: “Je kunt inzetten op hybride warmtepompen en isolatie, maar het is ook belangrijk dat gemeenten aan de slag gaan met hun warmteplannen. Hoe meer de grote verbouwing naar achter wordt geschoven, hoe meer gemeenten in de knel komen om het klimaatdoel voor 2050 te halen.”
In hetzelfde artikel reageert CDA-kamerlid Henri Bontenbal door te zeggen dat de nieuwe kabinetsaanpak een tussenoplossing is, en de doelstelling om alle woningen gasloos te maken nog steeds op tafel ligt.

Reactie NVDE

Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) stelt in grote lijnen tevreden te zijn met de insteek van het nieuwe kabinet. “De verschuiving van de energiebelasting maakt warmtepompen aantrekkelijker, de ISDE-subsidie wordt fors verhoogd en er komt een stevige impuls voor duurzame warmteprojecten zoals geothermie. Bovendien is de doelstelling met betrekking tot de CO₂-reductie voor 2030 verder aangescherpt, van 49 procent in het Klimaatakkoord naar 55 procent. Uiteindelijk is dat ook het belangrijkste doel. Ik ben bekend met de zorgen die in gemeenten leven en ik herken dat er minder nadruk wordt gelegd op hoeveel woningen er precies van het gas worden gehaald. Tegelijkertijd gaan de doelen voor reductie van de CO₂-uitstoot omhoog en zal er dus alleen maar meer actie nodig zijn.”

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews