Skip to main content

De klimaatdoelen zijn duidelijk en met de bestaande technieken is veel mogelijk. Wel is het zaak om de daad bij het woord te voegen en snel flinke stappen voorwaarts te maken, zegt Fedde van der Woude, directeur van beursorganisator 54events.

“De urgentie om niet langer plannen te maken maar daadwerkelijk de handschoen op te pakken, begint bij de meeste bedrijven door te dringen. We kunnen ons immers geen tweede stikstofproblematiek permitteren”, zegt Fedde van der Woude, directeur van beursorganisator 54events, als het om de energietransitie gaat.

‘Planmatige stappen nemen’

Van der Woude: “Het is volkomen te begrijpen dat ondernemers met landbouwbedrijven zich bedreigd voelen, maar de problematiek is al decennia bekend. Maatregelen zijn meermaals uitgesteld of afgezwakt omdat politici de neiging hebben om zaken over hun eigen regeerperiode heen te tillen, door lobby, door te veel optimisme dat toekomstige techniek ons wel ging redden. Planmatig incrementele stappen nemen voorkomt draconische maatregelen op de lange termijn. Nederland mag deze fouten niet nogmaals maken.”

Kantoorruimte voldoet niet aan eisen

Van der Woude ziet parallellen met de energietransitie. “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit besluit is al in 2012 vastgelegd en toch zitten we nu aan de vooravond van 2023 en zijn er nog miljoenen vierkante meters kantoorruimte die nog niet aan de eisen voldoen. Wettelijk gezien mogen de panden, als ze groter zijn dan 100 vierkante meter, vanaf 2023 niet langer als kantoorruimte worden gebruikt. Ook hier geldt: als je maar lang genoeg wacht en maatregelen op de lange baan schuift of te langzaam doorvoert, kom je uiteindelijk voor het blok te staan.”

‘Doorlopend vooruitstrevend proces’

De klimaatdoelen zijn duidelijk en met de bestaande technieken is veel mogelijk. “Laten we daarom van de energietransitie vooral een doorlopend vooruitstrevend proces maken. We kunnen beter incrementeel de ’pijn’ nemen en volgens het schema dat met elkaar is afgesproken te velde trekken. Als je zaken opnieuw uitstelt om meer ademruimte te creëren, ook al lijken de redenen nu legitiem,  krijg je op een later moment het mes op de keel. Het is noodzakelijk dat we vaart maken en dat we continu die hoge snelheid aanhouden.”

Integrale samenwerking

Van der Woude vervolgt: “Daar zitten zeker nog uitdagingen, maar met visie, de juiste technologie op de juiste plek, lef, doorzettingsvermogen en vooral ook door een integrale samenwerking is de kans dat we de doelen halen veel groter. Je moet durven buiten de gebaande paden te wandelen en met andere sectoren in gesprek gaan. Op die manier ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en bedrijven, en die kunnen leiden tot versnelling.”

Vier beurzen onder één dak

Met  andere sectoren in gesprek gaan is mogelijk tijdens de Nationale Energie Week. Van 11 tot en met 13 oktober is er veel te beleven in de Brabanthallen. De vier vakbeurzen Vakbeurs Energie, PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power – met één entreebewijs te bezoeken – vinden tegelijkertijd plaats onder één dak. Dit is geen toeval, maar een bewuste keuze.

Verbanden tussen partijen leggen

Van der Woude geeft een voorbeeld. “Een bezoeker van PREFAB, gespecialiseerd in het bouwen van industriële daken, ontmoet een warmtepompleverancier die op de Vakbeurs Energie staat. Uit een eerste gesprek volgt een tijd later een idee en project, en uiteindelijk wordt een prefabdak geconstrueerd inclusief de buitenunit van de warmtepomp. In het dagelijkse leven is iedereen ontzettend druk met de procesvoering binnen het bedrijf. Soms is het nodig om even uit de dagelijkse bedrijfsvoering te worden getrokken om dit soort zaken tot stand te laten komen. Zo’n beurs als de onze legt verbanden die je normaalgesproken zelf niet zou leggen.”

Toevallige ontmoetingen creëren

Wendy Van de Geijn, eveneens directeur van beursorganisator 54events, vult aan: “De landmacht is nog een mooi voorbeeld. Zij zijn als exposant aanwezig, maar niet met het doel om te werven of iets te verkopen. Aangezien ze tijdens hun missies te maken hebben met veel technologische vraagstukken, zoals onder meer zelfvoorzienend kunnen opereren in afgelegen gebieden, hopen ze met hun deelname oplossingen te vinden voor hun issues. Ze zijn aanwezig om die toevallige ontmoeting te creëren die hen in hun uitdagingen verder kan helpen.”

Elkaar bewust opzoeken

Een beursbezoek leidt overigens niet alleen tot toevallige ontmoetingen. Partijen zoeken elkaar ook echt bewust op, aldus Van de Geijn: “Zo organiseren de Federatie van Energieconsulenten  en adviseurs (Fedec) en de Vereniging van Technische Isolatie (VIB) samen een ontbijt om kennis uit te wisselen. Daarna organiseren beide organisaties hun eigen programma’s.”

Meer weten over de Energieweek? Kijk op deze website voor meer informatie en een overzicht van het  volledige eventprogramma.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op