Skip to main content

Onlangs lekte een conceptvoorstel voor herziening van de Europese F-gassenverordening uit. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen vanaf 2025 geen kleine split-airco’s meer worden verkocht die zijn gevuld met een koudemiddel met een GWP-waarde hoger dan 150. Dat zijn vrijwel alle kleine splitmodellen die op dit moment in Europa worden aangeboden.

Het ‘GWP<150’-conceptvoorstel van de Europese Commissie geldt voor split-airco’s tot 12 kW. Bij split-airco’s met een vermogen boven de 12 kW wil de Commissie vanaf 2025 een verbod om koudemiddelen met een GWP hoger dan 750 toe te passen. Voor veel fabrikanten zou met name het eerste verbod (<12kW) betekenen dat ze hun huidige airco’s niet meer op de markt kunnen brengen. Die zijn doorgaans gevuld met R32, dat een GWP-waarde heeft van 675. Veel aircofabrikanten zijn de afgelopen jaren op dit middel overgestapt om afscheid te nemen van het vorige ‘standaard’-koudemiddel, R410A dat een GWP-waarde van 2.090 heeft.

Waar staat GWP voor?

GWP staat voor Global Warming Potential. De GWP-waarde van een koudemiddel geeft aan hoe groot het broeikaseffect ervan is als het bij lekkage in de atmosfeer komt. Het broeikaseffect van CO₂ wordt daarbij als ‘indexcijfer’
gebruikt en is gelijkgesteld aan 1. Een bekend koudemiddel dat tot voor kort in de meeste airco’s en (kleinere) warmtepompen zat, is R410A, dat een GWP-waarde heeft van 2.090. Dit betekent dat het broeikaseffect van 1 kilogram gelekt R410A even groot is als dat van ruim tweeduizend kilo CO₂.

Propaan als alternatief

Hoewel het voorstel van de Europese Commissie belangrijke gevolgen kan hebben, zullen veel aircofabrikanten er niet direct van schrikken. Twee jaar geleden kwam al naar buiten dat de Commissie aanstuurt op de toepassing van propaan als koudemiddel in kleine split-airconditioners. Propaan is net als CO₂ en isobutaan een zogeheten ‘natuurlijk koudemiddel’ en heeft een GWP-waarde van 3. Daarmee is het een serieus laag-GWP-alternatief voor kleine airco’s.

Ontwikkeling van propaanairco’s

Een aantal Aziatische fabrikanten produceert al langere tijd propaanairco’s, vooral voor de eigen markt. In Europa stuit toepassing ervan vaak nog op weerstand in verband met de brandbaarheid van dit gas. Ongetwijfeld werken grote fabrikanten inmiddels aan plannen voor de introductie van propaanairco’s in Europa, al wil men er weinig over loslaten. Een van de Chinese producenten, Midea, is er de afgelopen jaren wel mee naar buiten gekomen. Deze fabrikant had recentelijk plannen om een splitairco op propaan te gaan leveren in Nederland; de huidige status daarvan is onbekend.

Certificering ‘alternatieve koudemiddelen’

Naast de koudemiddelverboden voor split-airco’s staan in het gelekte conceptvoorstel van de Commissie enkele andere punten. Zo zou er bedrijfs- en persoonscertificering moeten komen voor het werken met ‘alternatieve koudemiddelen’, net zoals certificering al verplicht is voor het werken met F-gassen. Volgens de NVKL (Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling) ligt het voor de hand dat de nieuwe certificering ook koolwaterstoffen (zoals propaan), CO₂ en mogelijk ammoniak betreft. De NVKL en de Europese installateurskoepel AREA hebben bij de Europese Commissie verzocht om zulke certificering in te voeren, vanwege de veiligheid bij het werken met brandbare of giftige koudemiddelen.

Snellere afbouw van F-gassenquotum

Een ander punt in het conceptvoorstel van de Europese Commissie is om de zogeheten ‘F-gassenquota’ sneller af e bouwen. In de huidige F-gassenverordening staat al een afbouwschema: bedrijven krijgen een quotum toegewezen (in CO₂-equivalent, dus ‘verrekend’ naar het broeikaseffect van koudemiddelen) voor het volume F-gassen dat ze op de markt mogen brengen. Door dit quotum steeds kleiner te maken, neemt het volume F-gassen op de markt af, en daarmee de hoeveelheid die door lekkage in de atmosfeer komt. De huidige afbouwregeling loopt tot 2030. Hij moet volgens de Commissie worden verlengd en bovenal in een sneller tempo verlopen. Uiteindelijk zou dat ertoe moeten leiden dat het totale EU-quotum dat in het jaar 2048 wordt toegekend, nog slecht 2,4 procent van het quotum in 2015 bedraagt.

Het definitieve herzieningsvoorstel van de Europese
Commissie wordt dit voorjaar verwacht. Daarna wordt erover onderhandeld en zal een besluit volgend door de Europese lidstaten en het Europees Parlement.

Bron: NVKL

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op