Skip to main content

In 2021 is de verkoop van warmtepompen in Europa toegenomen met 34 procent, zo blijkt uit recente data van de European Heat Pump Association (EHPA). Volgens de EHPA is de markt nog nooit zo snel gegroeid.

De EHPA verzamelt al jarenlang data uit 21 Europese landen (voor het gemak samen ‘de EU’ genoemd, ook al ontbreken enkele EU-landen, zoals Roemenië). In deze landen zijn in 2021 in totaal 2,18 miljoen warmtepompen verkocht, 560.000 meer dan in het kalenderjaar ervoor. Het totaal aantal in de EU geïnstalleerde warmtepompen – de zogeheten ‘installed base’ – komt daarmee op 16,98 miljoen stuks. Volgens de EHPA wordt hiermee 14 procent van de verwarmingsmarkt gedekt. Alle in de EU geïnstalleerde warmtepompen voorkomen samen jaarlijks de emissie van 44 miljoen ton CO₂. Ter vergelijking: dat is iets meer dan de jaaremissie van Ierland.

Data uit 21 landen

De EHPA verzamelt en verwerkt verkoopcijfers uit 21 Europese landen, waarmee op een paar landen na de hele EU is gedekt: Oostenrijk, België, Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.

Grote verschillen tussen landen

In 2021 groeide de warmtepompverkoop in elk van de 21 Europese landen substantieel, al zijn er grote verschillen in het percentage. De verkoop groeide percentueel het meest in Polen (+87%), Ierland (+69%), Italië (+63%), Slowakije (+42%) Noorwegen en Frankrijk (beide +36%) en Duitsland (+28%). In absolute aantallen werden de beste verkoopcijfers genoteerd in Frankrijk (537.000), Italië (382.000), Duitsland (177.000, +26%), Spanje (148.000) en Zweden (135.000).
Bij deze cijfers moet overigens worden aangetekend dat de EHPA een soort verdeelsleutel hanteert met betrekking tot lucht/lucht-warmtepompen. Van dit type worden de verkoopcijfers voor landen met een gematigd klimaat (zoals Nederland en Duitsland) uit de statistieken gelaten, omdat niet duidelijk is in welke mate ze ‘primair voor verwarming’ worden aangeschaft. In landen met een relatief koud klimaat, zoals Zweden, worden ze deels wel meegerekend.

Nederland blijft achter

In de data van de EHPA valt op dat de groei in Nederland achterblijft, zowel in verhouding tot het gemiddelde Europese groeipercentage als in vergelijking met de warmtepompverkoop in eerdere jaren. In de aanloop naar 2021 groeide de Nederlandse markt met een percentage van 30 procent of meer, maar vorig kalenderjaar stokte dit bij ongeveer 16 procent. Onlangs stelde Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, dat die terugval is te verklaren met het feit dat de toepassing van warmtepompen in nieuwbouw inmiddels standaard is, terwijl verduurzaming van bestaande woningbouw nog niet echt op gang is gekomen. Op basis van verkoopcijfers over de eerste maanden van dit kalenderjaar denkt Agterberg dat de Nederlandse markt in 2022 uitkomt op een groei van rond de 25 procent.

Ambitieuze Europese doelstellingen

“De cijfers die we nu zien, kunnen volgend jaar nog fors omhoog schieten dankzij REPowerEU, het Europese plan om afscheid te nemen van Russisch gas. Daar staan ambitieuze doelstellingen in met betrekking tot de toepassing van warmtepompen”, stelt Jozefien Vanbecelaere, hoofd EU-beleid bij de European Heat Pump Association. “De huidige leverproblemen vormen daar een uitdaging bij; ze kunnen de marktgroei belemmeren. Op dat punt is er grote behoefte aan een Europees versnellingsplan voor warmtepompen, om gestage marktgroei te realiseren en te voorkomen dat gebrek aan materiaal en installateurs een bottleneck zijn.”

‘Drie aanjagers’

“Het recordpercentage waarmee de warmtepompsector in 2021 is gegroeid, past bij de grote transitie richting duurzame verwarming”, vult Thomas Nowak, algemeen secretaris van de EHPA, aan.  “Er zijn drie aanjagers: er is EU-beleid dat nationale overheden aanzet om de bouwsector te verduurzamen, er worden grote stappen gezet in de doorontwikkeling van warmtepomptechnologie, en door de coronapandemie zijn veel huisbezitters bewust geworden van het belang van woningverbetering. Daar komt nog bij dat de verschrikkelijke oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert, duidelijk maakt wat voor waanzin het is dat we voor verwarming afhankelijk zijn geworden van het importeren van fossiele brandstof.”

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op