Skip to main content

5 jaar garantie op uw airco

Jaren zorgeloos genieten van uw airconditioner. Dát is waar wij voor staan en daarom bieden wij u 5 jaar garantie. Indien een product-klacht bij ons wordt gemeld (telefonisch of per e-mail), beoordelen wij of deze gegrond is.

Er is sprake van een gegronde klacht als deze NIET is veroorzaakt door:

  • normale slijtage en/of;
  • beschadiging vanwege het niet of onjuist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud en/of;
  • beschadiging door opzet of nalatigheid.

Als de klacht gegrond is, zijn alle directe kosten (inclusief voorrij- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn voor onze rekening.
Ook na afloop van de garantietermijn kunt u bij ons terecht met een gegronde klacht.

Bovenstaande garantie geldt alleen voor airconditioners die bij Airco One zijn aangeschaft en door Airco One zijn geïnstalleerd, in bedrijf werden gesteld en worden onderhouden.
Verdere voorwaarde is dat apparatuur wordt gebruikt en onderhouden conform de richtlijnen van de fabrikant en/of van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Google reviews
Neem contact met ons op