Skip to main content

De hybride warmtepomp als tussen- of eindoplossing? Als eindoplossing zal de cv-ketel in de toekomst op biogas of waterstof moeten draaien. Dit om de klimaatdoelen te halen. Over de kansen van groen gas gingen we te rade bij Chris de Visser van Wageningen UR. Kan er volgens hem voldoende groen gas geproduceerd worden om miljoenen hybride systemen te laten draaien?

Chris de Visser geeft als Business Unit Manager bij Wageningen UR leiding aan onderzoek naar duurzame oplossingen voor open teelten. In zijn groep is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van groen gas. Dit is gas dat vrijkomt bij het vergisten van biologisch materiaal, vooral planten of delen daarvan, zoals restafval bij verwerkingsbedrijven. Bij Wageningen UR is jarenlang met een vergister geëxperimenteerd en is er veel ervaring opgedaan.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; is groen gas een reële optie om in de toekomst woningen mee te verwarmen?

“Technisch gezien zijn er geen belemmeringen. Dat hebben we hier zelf getest. Verder zijn er biovergisters die in de praktijk goed functioneren. Er is echter één groot probleem: dat zijn de grondstoffen. Ik verwacht niet dat er ooit voldoende biomassa beschikbaar zal zijn om een aanzienlijk deel van het huidige aardgas te vervangen door groen gas.”

Gewassen telen specifiek voor de productie van groen gas is toch mogelijk?

“Dat is begin deze eeuw inderdaad gebeurd. Er werd toen veel snijmais voor de vergisting geteeld, maar dat stuitte uiteindelijk op veel weerstand vanuit de maatschappij. In haar periode als minister van Landbouw en Visserij (2007 – 2011, red) heeft Gerda Verburg er daarom een stokje voor gestoken. Ze besloot dat er in Nederland alleen plaats is voor de teelt van gewassen voor voedsel en niet meer voor de productie van energie.”

Maar toen was aardgas nog niet schaars en relatief goedkoop. Dat is nu wel anders.

“Ik denk niet dat de maatschappij hierdoor anders tegen het telen van gewassen voor energie gaat aankijken. Toen begin deze eeuw bijvoorbeeld veel snijmais werd vergist, ging de prijs van dit product door het dak. Boeren hadden hier flink veel last van. Wat dit laat zien, is dat voedsel een schaars goed is. De bestemming met de meeste toegevoegde waarde zal daardoor als winnaar uit de bus komen. Bij landbouwgewassen is dat voedsel. Dit zal altijd meer opbrengen dan energie. Ook wanneer de energieprijzen hoog zijn, zoals nu. Wat je ziet, is dat in het kielzog van de energieprijzen ook de voedselprijzen behoorlijk stijgen.”

En de vergisting van groen afval, biedt dat nog soelaas?

“Er zijn al reststromen die worden vergist, vooral bij de verwerkingsbedrijven zoals de Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie, red). Van restafval van suikerbieten wordt hier biogas gemaakt, maar dat gas wordt volledig op het eigen bedrijf gebruikt. Dat zie je ook bij andere bedrijven. Er is onvoldoende groen afval, ook van de groene bakken, om zoveel gas te maken om op nationaal een rol van betekenis te spelen. Dat geldt ook voor het gas dat van rioolslib afkomstig is. Een andere grote afvalstroom is dierlijke mest, maar ook dat levert per kuub weinig gas op. Het vergisten van bermgras heeft in mijn ogen nog de meeste kans, maar dan moet er wat veranderen in de wijze waarop we bermen beheren.”

Zijn er werkelijk voldoende bermen om een relevante hoeveelheid biogas te produceren?

“Zeker, er is meer bermgras dan je denkt. Dat wordt nu twee keer per jaar gemaaid, waarbij het gras blijft liggen. Afvoeren kost te veel. Maar als je het voor vergisting gaat gebruiken, kan dat veranderen. Er moet daarvoor wel een heel systeem worden opgetuigd. Ik schat in dat met gas van bermgras honderdduizenden woningen verwarmd kunnen worden. Wanneer je van de grasvezels papier gaat maken, kun je bovendien twee vliegen in één klap slaan.”

Biomassa of groen gas importeren; is dat een optie?

“Dat zie ik niet gebeuren. Ook in andere landen is het telen van gewassen voor energie ongewenst. Telen voor de mond heeft voorrang. Dat wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne. De toelevering van graan kwam daardoor in gevaar, waardoor veel regeringen nu overwegen om in eigen land meer graan te telen.”

Kan het restproduct van graan niet vergist worden?

“Niet alles wat groeit en bloeit is geschikt om te vergisten, zoals het stro van tarwe en ander granen.”

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews