Skip to main content

De enorme belangstelling voor warmtepompen en isolatiemaatregelen leidt er wellicht toe dat het beschikbare ISDE-budget dit jaar wordt overschreden. “Een dergelijke overschrijding vind ik ongewenst”, schreef minister Jetten van Klimaat en Energie afgelopen week in een antwoordbrief aan de Tweede Kamer. Hij ‘beziet’ de mogelijkheden voor budgetverhoging.

Voor de ISDE-pot van 2022 is een budget van 228 miljoen euro gereserveerd. Van dat bedrag is inmiddels in totaal 159,4 miljoen aangevraagd: 71,1 miljoen euro voor warmtepompen (woningen en bedrijven), 79,4 miljoen euro voor isolatiemaatregelen (woningen), 8,8 miljoen euro voor zonneboilers (woningen en bedrijven), en minder dan een ton voor warmtenetaansluitingen (woningen).

‘30 tot 60 miljoen overschrijding’

Gezien deze cijfers lijkt de kans groot dat er onvoldoende budget overblijft voor de komende maanden, stelt Jetten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. “Op basis van een inschatting van het in deze maanden nog aan te vragen budget verwacht ik dat het beschikbare budget met 30 tot 60 miljoen zal worden overschreden”, is te lezen in de brief van Jetten. Daarbij meldt de minister de ISDE-ontwikkelingen “de komende periode in de gaten te houden” en “de mogelijkheden te bezien om het budget te verhogen.”

Nieuwe subsidieregel voor isolatie

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer gaat Jetten ook in op de ISDE-regeling voor isolatiemaatregelen. Op dit moment kan alleen subsidie worden aangevraagd als een isolatiemaatregel wordt gecombineerd met een tweede maatregel (ook isolatie, of investering in bijvoorbeeld een warmtepomp). Daarbij kan de woningeigenaar tot 30 procent van de kosten terugkrijgen. Vanaf 2023 kunnen eigenaar-bewoners echter ook ISDE-subsidie aanvragen als ze na 2 april 2022 niet twee, maar één isolatiemaatregel hebben gerealiseerd, alleen kunnen ze in dat geval ‘slechts’ 15 procent van de kosten terugkrijgen. Volgens Jetten is dat verschil in percentage doorgevoerd om woningeigenaren aan te zetten tot extra verduurzaming.

Ook subsidie bij één isolatiemaatregel

Zo bezien kan het voor woningeigenaren dus aantrekkelijk zijn om isolatie – bijvoorbeeld dak- of gevelisolatie, of het plaatsen van hr++- of triple-glas – te combineren met een warmtepomp waar ook ISDE-subsidie voor kan worden aangevraagd. Een van de regels die daarbij gelden is dat isolatiesubsidie uiterlijk twaalf maanden na uitvoering van de eerste maatregel moet worden aangevraagd. Dit betekent dus dat een tweede maatregel – waarmee 30 procent van de kosten kan worden teruggevraagd, in plaats van 15 procent – binnen die periode van maximaal een jaar na de eerste maatregel moet volgen.

Maximale tussentijd is mogelijk probleem

Bij de combinatie ‘isolatie + warmtepomp’, waarbij het logisch lijkt om eerst te isoleren, kan die maximale tussentijd mogelijk een probleem worden. Door de huidige leveringsproblemen kunnen bewoners er immers tegenaan lopen dat ze hun (eerste) isolatiemaatregel wel rond krijgen, maar vervolgens geen installateur vinden die tijdig een warmtepomp weet te plaatsen. De minister geeft op vragen hierover aan dat hij op dit moment werkt aan de wijziging van de ISDE-regel voor isolatie, die vanaf 1 januari 2023 in werking treedt. Jetten: “Ik overweeg om bij die wijziging de in de vraag genoemde maximale tussentijd (tussen de eerste en tweede maatregel, -red) te verlengen.”

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews