Skip to main content

Schoolventilatie, efficiënte luchtbehandeling voor koeling, verwarming en ventilatie

Ventilatie voor scholen en klaslokalen en dan met name de juiste werking daarvan, is nog niet zo eenvoudig. Het selecteren van de juiste oplossing c.q. luchtbehandelingskast is hierin erg belangrijk.

Volgens diverse onderzoeken vanuit de overheid en de diverse branche organisaties is pijnlijk duidelijk geworden dat de ventilatie en het totale binnenklimaat van de Nederlandse scholen gemiddeld duidelijk ondermaats is waarbij ruim 70% van de basis en middelbare scholen een te hoog CO2 gehalte hebben in het klaslokaal bij volle bezetting.

Een te hoog CO2 gehalte in combinatie met een ongezond binnenklimaat, als te vochtig en te warm heeft gevolgen voor de leerprestaties, door een slecht concentratievermogen. Leraren en leerlingen worden blootgesteld aan een leer en werk omgeving die per saldo niet gezond is. Een goede luchtkwaliteit zorgt voor betere prestaties en minder ziekteverzuim zien we in rapporten van TNO, de GGD en de bracheorganisaties.

Wat komt er bij kijken?

Ventilatie voor scholen en klaslokalen en dan met name de juiste werking daarvan, is nog niet zo eenvoudig. Het selecteren van de juiste oplossing c.q. luchtbehandelingskast is hierin belangrijk maar tevens net zo belangrijk is het totale systeem wat hieraan gekoppeld wordt en ook de inregeling is van groot belang om te komen tot een goed ventilatie systeem. Vaak wordt vergeten dat er in een klaslokaal rond de 30 kinderen zitten die allemaal hun eigen warmtelast mee naar binnen brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de herfstperiode, kunnen er ook grote hoeveelheden vocht mee naar binnen komen. Denk maar aan een natgeregende jas die op de verwarming gaat of de kinderen zelf die deels natgeregend het klaslokaal betreden. Er komt dus veel bij kijken om tot een goed werkend ventilatie systeem te komen. En er dient met vele factoren rekening gehouden te worden.

Wat is er dan nodig voor een goed en gezond binnenklimaat? Uit bovenstaand mag blijken dat de juiste temperatuur en vochtigheid in combinatie met eventueel sturing op CO2 waardes benodigd zijn voor de juiste parameters om te kunnen leren en presteren, binnen een gezonde omgeving. Deze CO2 waardes worden steeds belangrijker met het oog op de komende plannen van het kabinet om scholen te voorzien van een CO2 meter. Dit heeft als doel tot het verhogen van de kwaliteit van de ventilatie in scholen.

Klasse C (acceptabel)

 • CO2-concentratie < 1200 ppm
 • Minimale toevoer verse lucht 21,6 m³/h per persoon
 • Kwaliteit van luchttoevoer
  Minimaal filterklasse M5
 • Warmteterugwinning
  Geen eisen
 • Luchtsnelheid in leefzone
  ’s Zomers niet hoger dan 0,23 m/s
  ’s Winters niet hoger dan 0,19 m/s
 • Installatiegeluid
  Maximaal 35 dB

Klasse B (goed)

 • CO2-concentratie < 950 ppm
 • Minimale toevoer verse lucht 30,6 m³/h per persoon
 • Kwaliteit van luchttoevoer
  Minimaal filterklasse M6
 • Warmteterugwinning
  Hoge mate van scheiding tussen retour-en aanvoerlucht
 • Luchtsnelheid in leefzone
  ’s Zomers niet hoger dan 0,2 m/s
  ’s Winters niet hoger dan 0,16 m/s
 • Installatiegeluid
  Maximaal 33 dB

Klasse A (zeer goed)

 • CO2-concentratie < 800 ppm
 • Minimale toevoer verse lucht 43,2 m³/h per persoon
 • Kwaliteit van luchttoevoer
  Minimaal filterklasse F7
 • Warmteterugwinning
  100% scheiding tussen retour- en
  aanvoerlucht
 • Luchtsnelheid in leefzone
  ’s Zomers niet hoger dan 0,16 m/s
  ’s Winters niet hoger dan 0,13 m/s
 • Installatiegeluid
  Maximaal 30 dB

Systemen

Als we het hebben over schoolventilatie, zijn er twee soorten systemen relevant. Een centraal of een decentraal systeem. Het type gebouw bepaald vervolgens welke systeem het meest past bij de oplossing. Onze experts geven u hier graag advies over.

Centraal systeem

Bij een centraal ventilatiesysteem verzorgt één grote luchtbehandelingskast de ventilatie van verschillende klaslokalen. In de meeste gevallen staat de unit boven op het dak. Luchtkanalen zorgen voor de verdeling van verse buitenlucht naar diverse ruimtes waar roosters het geruisloos naar binnen blazen. Een separaat kanaalsysteem zuigt de vuile lucht weer uit de ruimte en brengt het via warmteterugwinning (WTW) naar buiten. Zo wordt er continu verse buitenlucht in het gebouw geventileerd.

Decentraal systeem

Een decentraal systeem bestaat uit één luchtbehandelingskast per ruimte of lokaal. De unit kan buiten op het dak staan maar kan bijvoorbeeld ook binnen boven het verlaagd plafond geplaatst worden. Hierdoor is minder kanaalwerk benodigd dan bij een centraal systeem. Beide systemen kunnen worden uitgevoerd met een warmtepomp. Deze zorgt ervoor dat de lucht die we binnen brengen ook nog eens geconditioneerd wordt ofte wel gekoeld of verwarmd wordt. Hierdoor ben je altijd gegarandeerd van een aangenaam binnenklimaat.

Google reviews
Neem contact met ons op