Skip to main content

Veruit de meeste mensen met een all-electric of hybride warmtepomp zijn daar heel tevreden over. Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Meer dan de helft van bijna duizend ondervraagde bewoners zegt dat hun warmtepomp meer comfort biedt dan een hr-ketel.

De deelnemers aan het onderzoek geven hun warmtepomp gemiddeld een rapportcijfer 8, waarbij all-electric warmtepompen iets hoger scoren (8,1) dan hybride warmtepompen (7,8). Driekwart geeft aan in een volgend huis weer een warmtepomp te zullen nemen. 5 procent van de respondenten geeft hun warmtepomp een onvoldoende. Weinig verrassend worden meer onvoldoendes uitgedeeld door respondenten met een warmtepomp die al wat ouder is. Van de bewoners met een warmtepomp van meer dan 20 jaar oud deelt 17 procent een onvoldoende uit; bij bewoners met een warmtepomp van na 2019 gaat het om 4 procent.

Hoger rapportcijfer bij oudere bewoners

Opvallend is dat er ook een verband lijkt te zijn met de leeftijd van de bewoners zelf: respondenten ouder dan 65 jaar geven gemiddeld een wat hoger rapportcijfer (20 procent geeft rapportcijfer 6 of 7, 75 procent geeft rapportcijfer 8, 9 of 10) dan respondenten tussen de 18 en 39 jaar (24 procent geeft rapportcijfer 6 of 7, 69 procent geeft rapportcijfer 8, 9 of 10) .

Hoger rapportcijfer bij oudere bewoners

Opvallend is dat er ook een verband lijkt te zijn met de leeftijd van de bewoners zelf: respondenten ouder dan 65 jaar geven gemiddeld een wat hoger rapportcijfer (20 procent geeft rapportcijfer 6 of 7, 75 procent geeft rapportcijfer 8, 9 of 10) dan respondenten tussen de 18 en 39 jaar (24 procent geeft rapportcijfer 6 of 7, 69 procent geeft rapportcijfer 8, 9 of 10) .

Van de deelnemers in het onderzoek geeft ongeveer 80 procent aan dat de warmtepomp ‘altijd’ of ‘vaak’ voor een comfortabele temperatuur in de huiskamer zorgt. Als de bewoners stil zitten op de bank – waarbij mensen eerder kou ervaren dan als ze actief zijn – stelt 70 procent dat de warmtepomp voor een prettige temperatuur zorgt. Ruim de helft van de respondenten ervaart met een warmtepomp meer comfort dan met de hr-ketel die ze voorheen hadden; een derde zegt dat het comfort gelijk is gebleven en 12 procent ervaart juist minder comfort.

Verwarming van andere ruimten

Ten aanzien van de verwarming van andere ruimten dan de woonkamer, zijn de respondenten iets minder positief: ongeveer twee derde geef aan dat deze ruimten voldoende worden verwarmd. 21 procent geeft aan dat andere ruimten niet warm genoeg worden, en bij 5 procent worden de andere ruimten juist te warm. Bij 7 procent wordt de warmtepomp alleen gebruikt voor verwarming van de huiskamer.

Niet altijd ‘goed warm’

Als gevraagd wordt of de warmtepomp het huis ‘goed warm’ krijgt, geeft een kwart van de respondenten aan dat dit niet altijd het geval is. 14 procent van de deelnemers aan het onderzoek stelt dat het ’s ochtends lang duurt voordat de temperatuur behaaglijk is. Volgens het onderzoek zijn dit bewoners die de thermostaat ’s nachts gemiddeld lager zetten dan andere respondenten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het met een hybride warmtepomp minder goed lukt om het huis altijd aangenaam warm te maken dan met een all-electric warmtepomp. In hoeverre ook dit komt door ‘thermostaatgedrag’ van bewoners, is niet duidelijk.

Woningaanpassingen

Driekwart van de respondenten in het onderzoek heeft aanpassingen in de woning aangebracht voor installatie van de warmtepomp. Daarbij gaat het met name om isolatiemaatregelen (andere beglazing, dak- en/of vloerisolatie, spouwmuurisolatie). Een kleiner deel van de onderzoeksgroep heeft aanpassingen doorgevoerd aan het afgiftesysteem. Overigens zijn de resultaten op dit punt niet uitgesplitst naar type warmtepomp; aangenomen mag worden dat voor all-electric warmtepompsystemen veel vaker aanpassingen zijn doorgevoerd dan voor hybride systemen.

Ruim voldoende tapwater

Van de bewoners met een all-electric warmtepomp (dus zonder hr-ketel die voor tapwater zorgt) geeft 75 procent aan zeer tevreden te zijn over de hoeveelheid warm water die door de installatie wordt geleverd. 18 procent vindt de hoeveelheid tapwater ‘voldoende’; bij 5 procent scoort het tapwatervolume een onvoldoende.

‘s Nachts relatief veel geluidshinder

Tot slot is de deelnemers van het onderzoek gevraagd in hoeverre ze geluidshinder van hun warmtepomp ondervinden. Ongeveer driekwart geeft aan nooit geluidsoverlast te ervaren. 16 procent van de respondenten geeft aan ‘s nachts geluidsoverlast van de warmtepomp te ondervinden; bij een op de acht respondenten (8 procent) is dit overdag het geval. Bij hoeveel bewoners geluid zowel overdag als ‘s nachts een issue is, is niet in de onderzoeksdata terug te vinden.
Wel is gevraagd of de buren aangeven geluidsoverlast van de warmtepomp te ondervinden. 73 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit niet het geval is; bij 7 procent is dit wel het geval. De overige 20 procent van de ondervraagden heeft als antwoord op deze vraag ‘neutraal’ of ‘weet niet’ ingevuld.

Opzet van het onderzoek

Aan het onderzoek van I&O Research, dat begin oktober is uitgevoerd, deden 599 leden van het I&O Research Panel mee, en 396 leden van het online onderzoeksplatform PanelClix. Van de in totaal 995 deelnemers wonen er 972 momenteel in een woning met een all-electric of hybride warmtepomp. De overige 23 deelnemers woonden voorheen in een woning met een warmtepomp, maar zijn inmiddels verhuisd en hebben nu een andere warmtevoorziening.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews