Skip to main content

De klimaatmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, gaan volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) niet ver genoeg. “We koersen af op 39 tot 50 procent CO2-reductie in 2030, in plaats van de streefdoelstelling van 60 procent”, zo meldt de vereniging in een reactie op de Miljoenennota 2023.

Volgens de NVDE heeft Nederland grote stappen gezet voor een duurzamer energiesysteem, maar is tegelijkertijd veel meer actie nodig om de klimaatdoelen te halen. “Nederland heeft zich te lang rijk gerekend en zaken uitgesteld. De roze bril moet af en de bouwhelm moet op”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

Hoe moet het wel?

Om te laten zien hoe het wel moet, stelt de NVDE vier aanvullende maatregelen voor die goed zijn voor tien procent extra reductie:

  1. Er komt een tijdsnorm van twee jaar voor alle procedures bij projecten voor de energietransitie: van opwekking tot infrastructuur en industrie. Overheden krijgen één jaar voor vergunningverlening, daarna heeft de initiatiefnemer automatisch een vergunning.
  2. De overheid legt duidelijke normen vast: voor energiebesparing, voor nieuwverkoop van auto’s en warmte-installaties en voor bestaande ‘schoorstenen’, zoals elektriciteitscentrales en fabrieken. De Ontwerp-Klimaatnota biedt hier goede handvatten voor.
  3. Om aan die normen te voldoen, moeten bedrijven in razend tempo spannende investeringen doen. Met een ‘contract for difference’ krijgen zij zekerheid dat die investeringen voldoende rendabel zijn, terwijl ze geld terugbetalen wanneer de projecten zeer winstgevend blijken.
  4. De overheid zet alles op alles om te zorgen dat energiecoaches en –fixteams nog deze winter bij een half miljoen woningen en mkb-bedrijven langs gaan om te helpen met energie besparen. De pot van de ISDE-subsidie (voor woning verduurzaming) blijft gevuld zodat niemand wordt teleurgesteld.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews