Skip to main content

Het kabinet wil dat de ISDE-regeling, waarmee onder andere de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers wordt gesubsidieerd, in 2023 voor meer mensen bereikbaar wordt. Om hiervoor te zorgen, wordt op 1 januari een reeks wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Zo vervalt de eis dat voor het aanvragen van isolatiesubsidie minimaal twee maatregelen moeten worden getroffen, en wordt de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd.

Om met dat laatste te beginnen: de termijn waarbinnen een ISDE-aanvraag moet worden ingediend, wordt in 2023 verlengd van 12 naar 24 maanden. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet na 1 januari 2022 zijn genomen, waarna de aanvraag dus binnen twee jaar moet worden ingediend. Dat is althans hoe het bij particulieren werkt. Ook voor zakelijke gebruikers geldt vanaf 2023 een ruimere termijn, maar hierbij is de volgorde omgekeerd: zij moeten eerst de aanvraag indienen en hebben daarna 24 maanden om de gesubsidieerde maatregel uit te voeren.

Subsidie voor grotere warmtepompen

Behalve de verruiming van de indieningstermijn veranderen binnenkort ook de voorwaarden voor sommige maatregelen. Met name voor de wko-sector is een belangrijke wijziging dat de vermogensgrens voor warmtepompen wordt verhoogd. Op dit moment kan alleen subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen tot 70 kilowatt, een vermogen waar wko-warmtepompen vrijwel altijd boven zitten. In 2023 wordt deze vermogensgrens verhoogd naar 400 kilowatt. Deze wijziging zal worden toegejuicht door Vereniging Warmtepompen, die er al enige tijd op heeft aangedrongen. In de wko-sector werd soms met trots gemeld dat men een techniek aanbood die zonder ISDE-subsidie wist te overleven, maar deze beperking heeft tegelijkertijd de uitrol in de markt belemmerd, zo stelde Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, vorig jaar.

Elektrisch koken

Vanaf 2023 kunnen eigenaren van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet een vast subsidiebedrag van 400 euro aanvragen voor de aanschaf van een elektrische kookvoorziening. Aan die mogelijkheid zit wel een aantal voorwaarden vast. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de gasmeter van de woning na 1 april 2022 zijn verwijderd, moet het nieuwe (tweedehands is niet toegestaan voor de ISDE) toestel na diezelfde datum zijn aangeschaft, en mag er geen subsidie zijn aangevraagd voor de warmtenetaansluiting.

Slechts één isolatiemaatregel

Een belangrijke wijziging die in 2023 ingaat, is dat isolatiesubsidie niet langer is voorbehouden aan woningeigenaren die in totaal minstens twee maatregelen nemen. Vanaf het komend jaar kan ook subsidie worden aangevraagd als ‘slechts’ één isolatiemaatregel wordt genomen, mits dit na 1 april 2022 is gebeurd. Daarbij wordt wel een lager percentage van de kosten gesubsidieerd: ongeveer 15 procent in plaats van 30 procent. Als vervolgens binnen 24 maanden een tweede maatregel wordt genomen, wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel alsnog verdubbeld, tot ongeveer 30 procent van de kosten. De exacte subsidiebedragen voor isolatie staan overigens in een tabel op de website van RVO.nl.

Kozijnen tellen mee als isolatie

Overigens geldt een elektrische kookvoorziening – de nieuwe ISDE-maatregel die in het kader hierboven wordt besproken – niet als tweede maatregel. Wie zijn dak isoleert en vervolgens binnen 24 maanden een elektrisch kooktoestel laat installeren, houdt voor de dakisolatie dus het lagere ‘één-maatregel’-subsidiebedrag.
Tot slot is er ook nog een kleine wijziging in de berekening voor glasisolatie: vanaf 1 januari telt voor het ISDE-bedrag (dat per m² geldt) voortaan niet alleen de oppervlakte van het raam, maar ook die van het kozijn mee.

Budget iets verhoogd

Voor 2023 heeft het kabinet een ISDE-budget van 350 miljoen euro vrijgemaakt; dit was in 2022 inclusief een tussentijdse budgetverhoging nog 325 miljoen euro. Het bedrag is beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers die investeren in warmtepompen, zonneboilers, isolatie, elektrische kookvoorzieningen en warmtenetaansluitingen. Hiernaast is er nog een (veel kleinere) pot voor zakelijke gebruikers die kleinschalige windturbines en zonnepanelen aanschaffen.
Zakelijke gebruikers kunnen een ISDE-aanvraag indienen vanaf 2 januari 2023, particuliere woningeigenaren vanaf 24 januari. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op