Skip to main content

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat het totaal aantal ISDE-subsidieaanvragen dit jaar verdubbelt ten opzichte van 2021 en zal uitkomen op ruim 80.000. In de eerste zeven maanden van 2022 dienden woningeigenaren 45.199 aanvragen in; ruim vierduizend meer dan in heel 2021. De meeste aanvragen betreffen isolatiemaatregelen, maar ook het aantal aanvragen voor warmtepompen zal naar verwachten verdubbelen.

Het aantal aanvragen in de eerste zeven maanden van 2022 is nog niet uitgesplitst naar type maatregel (warmtepomp, zonneboiler, isolatie, warmtenetaansluiting), maar dat geldt wel voor het toegekende budget. De ruim 45.000 particuliere ISDE-aanvragen omvatten een totaalbedrag van 114 miljoen euro. Daarvan is ruim 70 miljoen (61%) bestemd voor isolatiemaatregelen. Ruim 39 miljoen euro (35%) betreft de aanschaf van warmtepompen. De resterende 4,5 miljoen euro (4%) is vrijwel volledig aangevraagd voor zonneboilers; het aantal subsidieaanvragen voor een warmtenetwerkaansluiting lijkt verwaarloosbaar.

Budget mogelijk uitgeput

Hoeveel aanvragen dit jaar tot nu toe zijn ingediend voor warmtepompen, is dus nog niet bekendgemaakt. RVO verwacht dat dit aantal voor heel 2022 zal uitkomen op 30.000; een verdubbeling ten opzichte van 2021. Overigens bestaat de kans dat het ISDE-budget tegen het eind van dit kalenderjaar is uitgeput. In totaal heeft het kabinet er dit jaar 228 miljoen euro voor gereserveerd; naast de 114 miljoen euro die inmiddels is geclaimd door particulieren, is er voor ruim 28 miljoen euro aangevraagd door bedrijven (waarvan 25,5 miljoen voor warmtepompen en 3 miljoen voor zonneboilers).

Uitgestelde subsidieaanvraag

Een simpele rekensom leert dat er voor de laatste vijf maanden van dit jaar dus nog ongeveer 86 miljoen euro ISDE-budget is. De kans lijkt daarmee reëel dat de pot tegen het eind van het jaar leeg is. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 2019; ‘te late’ aanvragers konden hun aanvraag toen doorschuiven naar het jaar erop. Volgens de regels mag een aanvraag tot 12 maanden na het uitvoeren van de isolatie of het plaatsen van de warmtepomp of zonneboiler worden ingediend.

Aanpassing ISDE-regeling voor isolatie

Overigens wordt in 2023 een aanpassing doorgevoerd in de ISDE-subsidie voor isolatie. Op dit moment kan een eigenaar-bewoner hier alleen een aanvraag voor indienen als nog minimaal één andere ISDE-maatregel wordt getroffen (bijvoorbeeld een andere isolatiemaatregel, of installatie van een warmtepomp). Vanaf 2023 kan een subsidieaanvraag ook worden ingediend als na 2 april 2022  ‘slechts’ één isolatiemaatregel is gerealiseerd. In plaats van maximaal 30 procent (bij twee maatregelen) kan daarbij tot 15 procent van de kosten worden gesubsidieerd.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews