Skip to main content

Het kabinet zet vol in op het stimuleren van hybride warmtepompen, en de afgelopen weken hebben de gasprijs en de oorlog in Oekraïne de vraag naar warmtepompen flink gestuwd. Uit onderzoek blijkt echter dat een flink deel van de woningeigenaren geen idee heeft van wat een hybride warmtepomp is.

In januari (voor de oorlog in Oekraïne, maar wel een piekmaand als naar de aardgasprijs wordt gekeken) hebben ruim duizend woningeigenaren een vragenlijst ingevuld die in opdracht van Milieu Centraal was opgesteld door een marktonderzoeks-bureau. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate waarin woningeigenaren kennis hebben over hybride warmtepompen, wat hun houding ten aanzien van hybride warmtepompen is en of ze zouden overwegen er een aan te schaffen.

‘Nooit wat over hybride gehoord’

De meest in het oog springende uitkomst van het onderzoek is dat de helft van de ondervraagde eigenaren geen idee heeft wat een hybride warmtepomp is: ongeveer 20 procent heeft er nog nooit wat over gehoord, 30 procent kent de term maar heeft geen idee wat het is. Een flink aantal van de ondervraagde woningeigenaren (42 procent) gelooft overigens dat zijn woning nu al – zonder extra maatregelen – geschikt is voor een hybride warmtepomp. Bij deze percentages moet worden meegewogen dat ongeveer 5 procent van de ondervraagden al een warmtepomp (hybride of all-electric) heeft. 81 procent heeft een cv-ketel in huis, de rest verwarmt het huis middels een warmtenet of gas- of pelletkachel.

Voor- en nadelen: ‘weet niet’

Dat veel woningeigenaren weinig of niets over hybride warmtepompen weten, is ook terug te zien in het relatief hoge percentage respondenten dat ‘weet niet’ antwoordt op vragen over de voor- en nadelen van warmtepompen. 41 procent geeft aan niet te weten of een hybride warmtepomp veel geluid maakt (23 procent denkt van wel, 16 procent denkt van niet) en 37 procent weet niet of een hybride warmtepomp veel ruimte in beslag neemt (28 procent denkt van wel, 18 procent denkt van niet). Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten (46 procent) denkt dat de aanschaf van een hybride warmtepomp meer kost dan wat hij uiteindelijk oplevert.

Rekenvoorbeeld

Aanschaf en installatie van een hybride warmtepomp kosten volgens Milieu Centraal gemiddeld 5.000 euro. Er kan ongeveer 2.500 euro subsidie voor worden aangevraagd. Puk van Meegeren, energie-expert bij Milieu Centraal: “Met een besparing van 400 euro per jaar op je energierekening, uitgaande van 1 euro per kubieke meter gas, verdien je de aanschafkosten ruim binnen de levensduur van vijftien jaar terug en ben je meteen duurzamer bezig. Combineer je de aanschaf van een hybride warmtepomp met een isolatiemaatregel, dan krijg je voor de isolatie ook nog eens 30 procent subsidie. Dat is een mooie kans om tegelijk de isolatie van je huis te verbeteren.”

Lees in dit artikel meer over subsidie voor isolatiemaatregelen.

Onbekend met ISDE-subsidie

Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat slechts drie op de tien respondenten weet dat (ISDE-)subsidie kan worden aangevraagd voor een hybride warmtepomp. Een op de vijf respondenten denkt dat dit niet het geval is en de helft weet het niet. Bij huiseigenaren met een lagere opleiding is de bekendheid met deze subsidie nog lager: 14 procent denkt dat hij niet bestaat en 70 procent weet het niet.

Redenen voor aanschaf hybride

Overigens denkt van de respondenten die nog geen (hybride) warmtepomp hebben slechts 16 procent er in de komende jaren ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ een aan te schaffen. 39 procent denkt dit ‘misschien’ te gaan doen, en 32 procent zal ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ geen hybride warmtepomp nemen. Als belangrijkste redenen om er geen aan te willen schaffen, worden de kosten (48 procent) genoemd, gevolgd door ‘mijn cv-ketel doet het nog goed’ (38 procent), ‘mijn huis is nog niet geschikt’ (23 procent) en ‘ik wil wachten tot meerdere mensen er een hebben en/of de techniek zich heeft bewezen’.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews
Neem contact met ons op