Skip to main content

De vraag naar duurzame energie-oplossingen zoals warmtepompen woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen is de afgelopen maand meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), HollandSolar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Volgens de meerderheid van de ondervraagde leden van de brancheorganisaties is de vraag met name hard gestegen door de hoge aardgasprijs. Andere ontwikkelingen die een rol spelen, zijn seizoensinvloeden en klimaatbewustzijn. “Dit is een stimulans voor structurele verduurzaming”, stelt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het verminderen van het gebruik van aardgas is het beste antwoord op de hoge prijzen.” Overigens is de interesse in verduurzamingsmaatregelen niet alleen in de woning- maar ook in de zakelijke markt gestegen.

Extra overheidsmaatregelen

De hoge aardgasprijs vraagt om extra overheidsmaatregelen om de gevolgen te compenseren, met name voor burgers en bedrijven die de energierekening anders niet kunnen betalen. Het kabinet besloot in dat kader tot een verhoging van de belastingteruggaaf, en 150 miljoen euro vrij te maken voor extra subsidies voor isolatie. Dit is een aanvulling op extra investeringen in de Miljoenennota; daarin staat al dat 288 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor hybride warmtepompen en 514 miljoen voor isolatie (beide te verdelen over drie jaar).

Verlaging energiebelasting

Volgens de inventarisatie van de genoemde organisaties noemen bedrijven in de duurzame energiesector verschillende beleidsmaatregelen die nu verstandig zouden zijn. Met name het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit wordt genoemd, een maatregel waar het kabinet eerder al toe besloot. Volgens een meerderheid van de geënquêteerden zou de belasting verder moeten worden verschoven, van elektriciteit naar aardgas.

Pleidooi voor hogere isolatiesubsidie

De NVDE vindt het verstandig om het beschikbare budget binnen de ISDE-subsidie mee te laten groeien met de vraag. Bovendien pleit de NVDE ervoor dat isolatiesubsidie ook beschikbaar is voor mensen die één maatregel willen doorvoeren (nu wordt nog geëist dat minimaal twee maatregelen tegelijk worden genomen). Om de aantrekkelijkheid van de regeling te vergroten, zou het volgens de NVDE goed zijn om de isolatiesubsidie te verhogen. “Laten we mensen in staat stellen om het ijzer te smeden nu het heet is en niemand teleurstellen,” zegt Olof van der Gaag. “Zorg dat er voldoende subsidie beschikbaar is voor alle mensen die nu hun aardgasverbruik willen verminderen en verlaag de drempels. Zo draagt de overheid eraan bij dat zij structureel minder afhankelijk worden van aardgas, of er zelfs helemaal buiten kunnen.”

De rapportage over de inventarisatie is na te lezen op de website van de NVDE.

Bron: https://www.vakbladwarmtepompen.nl/7664/vraag-naar-warmtepompen-ruim-verdubbeld-door-stijgende-gasprijs

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews